| KONTAKT: redakcja@rzeszowalarmowo.pl |   facebook youtube
Copyright 2018 -

Regulamin Rzeszów Alarmowo

§ 1- POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Portal Internetowy RzeszowAlarmowo.pl udostępniany jest Użytkownikom publicznie.

2. W ramach Portalu Internetowego RzeszowAlarmowo.pl mogą działać dodatkowe Serwisy i Usługi, które mogą być zamieszczone m.in.:

- w domenie internetowej RzeszowAlarmowo.pl i jej subdomenach

- w innych domenach (wraz z ich subdomenami), niż wskazane w podpunkcie powyżej.

3. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu Internetowego RzeszowAlarmowo.pl. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych oraz oprogramowania zainstalowanego na komputerze Użytkownika.

6. Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów, sieci Dostawcy oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Usługi lub jej składowych, a także samowolnej ingerencji w kształt lub treść stron internetowych Portalu.

§ 2 - POJĘCIA I DEFINICJE

1. Portal Internetowy RzeszowAlarmowo.pl - zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet dostępna pod adresem www.rzeszowalarmowo.pl

2. Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu RzeszowAlarmowo.pl oraz Usług dostępnych w Portalu;

3. Partner - każdy podmiot współpracujący z RzeszowAlarmowo.pl na podstawie stosownej umowy słownej lub pisemnej;

4. Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, pliki mp3, materiały multimedialne itp., stanowią utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 3 - ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU RzeszowAlarmowo.pl

1. W ramach Portalu RzeszowAlarmowo.pl Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:

- może zamieszczać Materiały w celu ich prezentowania w Portalu RzeszowAlarmowo.pl w ramach dobrowolnego i nieodpłatnego udostępniania poprzez wysłanie Materiałów za pomocą formularza na stronie (http://www.rzeszowalarmowo.pl/wyslij-nam-zdarzenie-drogowe-zglos-wypadek)

- korzystać z serwisów społecznościowych umożliwiających prezentację Portalu RzeszowAlarmowo.pl, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów pomiędzy poszczególnymi Użytkownikami w celu wymiany poglądów i informacji, w szczególności w ramach czatów, forów dyskusyjnych itp.;

2. W Portalu prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe, o których mowa w pkt.3 poniżej.

3. Właściciel Portalu RzeszowAlarmowo.pl ma prawo zamieszczania treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawców lub Partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Portalu RzeszowAlarmowo.pl i prezentowanych w nim Materiałów.

4. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Portalem RzeszowAlarmowo.pl prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§4 -  WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Portal RzeszowAlarmowo.pl oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Portalu, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).

2. Prawa do utworów, znaków towarowych, zdjęć, tekstów i innych Materiałów w tym nadesłanych przez Użytkowników za pomocą formularza na stronie "Wyślij nam"
(http://www.rzeszowalarmowo.pl/wyslij-nam-zdarzenie-drogowe-zglos-wypadek) oraz baz danych udostępnionych w Portalu RzeszowAlarmowo.pl przysługują Właścicielowi Portalu. Zaznaczamy, że prawa autorskie pozostają przy autorze dzieła nadesłanego i może on zawsze kopiować i ściągać swoje nadesłane Materiały, ale tylko on.

3. Poprzez korzystanie z utworów wymienionych w punkcie powyżej Użytkownicy nie nabywają żadnych praw, ani też nie uzyskują licencji do tych utworów chyba, że są autorami Materiałów, co opisuje punk 2 powyżej.

4. Zamieszczając Materiały w Portalu RzeszowAlarmowo.pl Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że Autor nadesłanych Materiałów posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach Portalu RzeszówAlarmowo.pl i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.

5. Użytkownik, który wyśle Materiały (zdjęcia, tekst opisu zdarzenia) oraz poda imię i nazwisko autora tychże Materiałów w formularzu na stronie (http://www.rzeszowalarmowo.pl/wyslij-nam-zdarzenie-drogowe-zglos-wypadek) wyraża jednoznacznie zgodę na podpisanie autora Materiałów tym imieniem i nazwiskiem pod zamieszczonym opisem i zdjęciami na stronie www.rzeszowalarmowo.pl.

6. Decyzja o podpisie autora Materiałów należy do właściciela portalu Rzeszów Alarmowo. Dotyczy to również decyzji o przeredagowaniu, zmienianiu lub też częściowym wykorzystaniu opisów, tekstów, zdjęć do publikacji.

§5 - PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PORTALU RzeszowAlarmowo.pl

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu RzeszowAlarmowo.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:

a) niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie religijne itp.);

b) niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;

c) niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;

d) niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;

e) nierozpowszechniania treści pornograficznych;

f) nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,

g) nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa  Portalu RzeszowAlarmowo.pl.

h) Użytkownik winien pamiętać, że nie jest anonimowy w internecie

2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.

3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Portalu RzeszowAlarmowo.pl Materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu RzeszowAlarmowo.pl treści o charakterze bezprawnym.

§ 6 - POLITYKA COOKIES I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Portal RzeszowAlarmowo.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu RzeszowAlarmowo.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;

2. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Portalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Portalu RzeszowAlarmowo.pl informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych naszego Portalu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Portalu RzeszowAlarmowo.pl reklamodawców oraz partnerów. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

4. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Portalu RzeszowAlarmowo.pl w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

5. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

6. Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez RzeszowAlarmowo.pl wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

7. Zapisanie się do usług oferowanych przez RzeszowAlarmowo.pl wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail) oraz inne informacje. Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do ich potrzeb i zainteresowań.

8. Formularz wypełniany przez użytkownika w trakcie zapisywania się do RzeszowAlarmowo.pl, a także sam proces autoryzacji (logowania) do naszych zasobów realizowany jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

9. Informacje przechowywane są i przetwarzane przez RzeszowAlarmowo.pl z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

10. RzeszowAlarmowo.pl zawiera lub będzie zawierał serwisy (np. czaty) w których wprowadzane przez użytkownika treści (np. opinie, pytania itp.) stają się publicznie dostępne. Użytkownik może publikować swoje treści w tych serwisach jedynie po dokonaniu autoryzacji i sam decyduje o tym, jak mają one być podpisywane.

11. RzeszowAlarmowo.pl na podstawie uzyskanych informacji sporządza zbiorcze zestawienia statystyczne, które są ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

12. RzeszowAlarmowo.pl udostępnia każdemu użytkownikowi stronę profilową, dostępną po autoryzacji. Strona ta pozwala na wgląd, modyfikację i usunięcie posiadanych przez Portal danych osobowych o użytkowniku.

W przypadku, gdyby użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

13. RzeszowAlarmowo.pl daje swoim użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Większość naszych serwisów jest dostępna bez konieczności podawania informacji o sobie, jedynie niektóre usługi i serwisy wymagają zapisania się. Zapisanie się do RzeszowAlarmowo.pl jest dobrowolną decyzją użytkownika i może on w każdej chwili zrezygnować i usunąć swój profil w całości lub części.

14. Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój oferty RzeszowAlarmowo.pl powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na tej stronie.

15. RzeszowAlarmowo.pl jest otwarty na wszelkie opinie, uwagi i pytania swoich użytkowników dotyczące zachowania poufności informacji. Szczegóły dostępne są na stronie

16. Niektóre punkty w tym paragrafie dotyczą usług, które nie cą wdrożone, ale mogą w przyszłości być wykorzystane (np. czat, forum, komentarze...), dlatego punkty te nie do końca spełniają swoją normę regulaminową.

§ 7 - DANE OSOBOWE

1. W przypadku korzystania z niektórych Usług w Portalu RzeszowAlarmowo.pl (np. dotyczących wysyłania Materiałów w tym zdjęć i podawanie imienia i nazwiska) Użytkownik może podać swoje dane osobowe - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia Usługi w Portalu RzeszowAlarmowo.pl (np. w celu podpisania autora zdjęć przesłanych do odpowiedniego katalogu na serwerze, w którym znajdują się pliki strony www.rzeszowalarmowo.pl). Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 j.t. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.).

§ 8 -  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniany. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu.

2. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu RzeszowAlarmowo.pl po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Portalu i nie rościć pretensji prawnej.

3. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Portalu RzeszowAlarmowo.pl.

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner

            

 

            

 

Okiem ratownika

Zbiórka pluszaków dla Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

Zbiórka pluszaków dla Pogotowia Ratunkow…

Krakowska IKEA, która już po raz piąty organizuje zbiórkę pluszaków dla dzieci przewożonych karetkami, postanowiła zadbać o Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. Zebrane w sklepie maskotki pomogą rzeszowskim ratownikom nawiązać kontakt z maluchami i wykonać odpowiednie czynności med…

SPR Stal Mielec w mieleckim pogotowiu – kręcili filmik

SPR Stal Mielec w mieleckim pogotowiu – …

W ambulatorium Pogotowia Ratunkowego w Mielcu, we współpracy ze Szkołą Ratownictwa Medycznego przy stacji powstał krótki filmik, w którym wystąpili zawodnik SPR Stal Mielec Michał Chodara oraz pielęgniarka Joanna Drop. To element kampanii zachęcającej do oddawania szpiku kostnego chorym.  - "To w…

Lokalizator AED

Lokalizator AED

Lokalizator AED to innowacyjna aplikacja na Android'a pozwalająca na bardzo szybkie i dokładne zlokalizowanie najbliżej dostępnego automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED. Dzięki temu nowoczesnemu rozwiązaniu w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, każdy posiadający urządzenie z systemem…

            

 

Nasi partnerzy

Regulamin  | Patronat |
© 2018 Rzeszów Alarmowo - Wszystkie prawa zastrzeżone